Jeg vurderer nå å flytte fra Evenskjer og til Harstad og da avslutte alt mitt arbeid for frivilligheten og lokalsamfunnet i Tjeldsund kommune.

Da slutter jeg med:

  • Styreverv i SOIF (leder i mitt tiende år på rad).

  • Leder for Tjeldsund idrettsråd pluss andre lederverv i frivilligheten og i kommunen.

  • Leder for Hålogaland Dansegalla.

  • Prosjekt Trivelige Evenskjer.

  • Ansvarlig for julegater og julegrantenning.

Jeg hadde også tenkt å lansere et svært spennende prosjekt nå før jul med navnet Trivelige Tjeldsund som hadde blitt kjempebra for kommunens næringsliv og innbyggere. Men man skjemmes jo av å lansere noe med dette navnet slik kommunen vår fremstår utad med alt negative som korrekt belyses i mediene.

Årsaken til at jeg vurderer å slutte er enkel og kan oppsummeres i to punkt. 1. Jeg har totalt mistet motivasjonen for å fortsette grunnet den økonomiske situasjonen og det negative bilde nye Tjeldsund kommune har satt seg i. 2. All negativ omtale i mediene, bare siste syv dager med fem–seks saker. Sakene er så absolutt på sin plass og er fortjent kritikk og frustrasjon fra engasjerte innbyggere som er glad i kommunen sin, men som er både forbannet og redd for de negative konsekvensene for galskapen som nå er i ferd med å skje.

Jeg og mange med meg er veldig fortvilet: Jeg er veldig fortvilet over dagens situasjon og også for alle gangene jeg må lese og høre at det er vi på Evenskjer som skal ha alt?

Jeg kan forsikre innbyggerne i alle berørte bygder i kommunen om en ting: Det er ikke vi vanlige innbyggere og næringslivet på Evenskjer som på noen måte ønsker alt og at våre flotte nabobygder skal bli rammet av nedleggelser. Vi er like fortvilet over situasjonen som dere, og personlig så er jeg veldig enig i mye av innholdet i Bård Mek-Hansen sitt leserinnlegg i Harstad Tidende 16. november.

Jeg ønsker å stille noen spørsmål til de på toppen i kommuneadministrasjonen. 1. Hvordan er det mulig å havne i denne økonomiske situasjonen når prosjekt Tjeldsund 2020 og nye Tjeldsund kommune var rost så stort opp i skyene som noe som skulle bli fantastisk bra for hele kommunen?

2. Når skal vi innbyggere få se reelle tall for nedleggelser som foreslås? Reelle tall med nye kostnader som påløper som en konsekvens av ny struktur, og ikke bare en post som med et pennestrøk strykes fra kommunens utgiftsbudsjett for 2023?

3. Hvordan er det mulig å markedsføre kommunen vår så dårlig som det gjøres med tanke på å fri til nye potensielle innbyggere og til nye potensielle aktører i næringslivet?

4. Er kommunen vår tjent med så mange ledere i administrasjonen som til daglig ikke bor og har hjertet sitt i Tjeldsund, men som kjører hjem til sin egen kommune når klokken er der?

5. Til slutt, har kommunen den kompetansen og driven i ledelsen som kreves for å drifte en så stor og viktig bedrift som en kommune er?

Den kompetansen som kreves for å skape en sunn og bærekraftig økonomi, skape positivitet, skape engasjement og utvikling, skape gode arbeidsmiljø på kommunale arbeidsplasser, skape interesse for nye innbyggere og for nye næringslivsaktører, og ikke minst; skape trygghet og trivsel for innbyggerne sine, både ung og gammel?

Innlegget mitt går på sak og ikke på personer. Jeg har ingen uvenner i kommunens ledelse og ønsker ikke at innlegget mitt skal bli oppfattet som noe personangrep. Jeg har et godt forhold til alle på rådhuset og synes de er hyggelig og greie folk.

Men innlegget mitt går på sak og det må det være rom for. Og hadde kommunen vår vært en privat bedrift, så vet alle at det hadde fått store konsekvenser med så dårlig drift utvikling og økonomisk resultat.