Av: Edvin Eriksen, fylkestingrepresentant for SV

Er løpet kjørt, eller er det fremdeles håp? Ja, det spør assisterende rektor, Stangnes Rå vgs – skolested Rå, Einar Brinck-Hansen om i et meningsinnlegg i HT.  Han mener at han  uttaler seg på vegne av alle kommende elever og ansatte i vgs i Harstad og omegn. Samtidig utfordrer han oss fylkespolitikere til å endre valget av skolens beliggenhet. Tidligere har også ansatte ved Heggen videregående skole uttalt seg svært kritisk til tomtevalget.

Prosessen med tanke på nytt videregående skolebygg i Harstad startet allerede i 2016 - med andre ord for vel 6 år sida. Som fylkespolitiker for SV  satt jeg den gangen i Utdanningskomiteen og fulgte prosessen nært. Jeg deltok , i motsetning til en del andre sentrale politikere, på ei befaring ved Stangnes videregående skole der det fra tillitsvalgte og lærere ble argumentert sterkt for at skolen stort sett var i god stand og svært godt egnet for aktuell opplæring - også for framtida.

Det var et syn jeg - og flere med meg, var helt enig i.  Det var noen kapasitetsmessige utfordringer for byggfag og helsefag, men ellers var skolebygget i meget god stand og godt egnet til praktisk opplæring.  Dessverre var dette argumenter som ikke vant fram hos flertallet på fylkestinget eller hos daværende fylkesråd fra partiet Venstre.

De største bygningsmessige utfordringene vedrørende skolebygg i Harstad gjaldt Heggen videregående  der det åpenbart i det minste var behov for betydelige bygningsmessige forbedringer. I denne prosessen ble det, av økonomiske hensyn, også besluttet administrativ sammenslåing av  Stangnes og Rå vg skole - noe vi fra SV også var uenige i.

Vi argumenterte sterkt for å opprettholde eget skoletilbud i Kvæfjord. SV sine to representanter nådde heller ikke fram med dette. Rå videregående har lange, gode tradisjoner med å tilrettelegge skoletilbud spesielt til praktisk orienterte elever og elever med ulike grader funksjonshemminger.  Dette er tilbud som ikke er tatt godt nok vare på.

Da fylkesrådet med fylkesrådsleder for utdanning (V) og flertallet i fylkestinget besluttet å  bygge ny videregående skole i Harstad - en stor sammenslått videregående skole for både studieforberedende fag og yrkesfag , startet diskusjonen om tomtevalg.

Som representant i Utdanningskomiteen og direkte gjennom innlegg i fylkestinget presiserte jeg at både tomtevalg og utforming av selve skolebygget først og fremst måtte ha sitt grunnlag i de skolefaglige aktivitetene. Det måtte legges stor vekt på de behov og utfordringer som skolenes faglig ansatte selv påpekte.

I sitt innlegg framhever assisterende rektor Einar Brinck- Hansen dannelsesperspektivet og muligheter for  tilknytning til og bruk av natur rundt selve skolebygget. Blant annet i et folkehelseperspektiv, som aktualiseres stadig sterkere.  Jeg er naturligvis helt enig i det perspektivet.

I prosessen i forkant av tomtevalget var jeg blant annet i kontakt med Bjørn Rasch Tellefsen om de muligheter som fantes ved Lagmoan. En skoleplassering der, med rimelig kort og grei skoleveg for de fleste, med romslig tomt både for selve skolebygget og idrettshall - og med flott tilgang til natur så jeg som en god ide.  Dessverre var heller ikke dette ideer som nådde fram.

Det som vant fram med tung argumentasjon fra de største partiene på fylkestinget, var ønsket om at ny videregående skole skulle være så sentrumsnært som mulig - ikke minst for å styrke byens sentrumsaktiviteter. Med andre ord et perspektiv som ikke hadde noe som helst med best mulig opplæringstilbud å gjøre.  Dessverre.

Er løpet kjørt - eller er det fremdeles håp? spør Brinck-Hansen. Prosessen har pågått i vel 6 år. En stopp nå - og et omvalg nå vil bety at mange millioner som allerde på ulike måter er brukt, vil være bortkastet. En restart med eventuelt nytt tomtevalg vil realistisk vurdert ta minst 6 år til før en ny skole er på plass.

Da har vi alle fall passert 2030 - og Heggen vg skole vil i alle fall være ubrukelig som skole.  I tillegg er det uansett slik at det politiske flertallet bestemmer - og flertallet på Fylkestinget er samstemt med flertallet i Harstad kommunestyre om at valget er gjort. Beklager, men sånn er det nok. Vi får prøve å gjøre det beste ut av situasjonen sånn som den tross alt er.