Av: Frank Robin Eriksen

Jeg er enig med Frode Bygdnes i at Russland har angrepet Ukraina. Det er en udiskutabel og fryktelig, umenneskelig realitet. Så er jeg enig i at vi må arbeide for fred. Og at ulike meninger må få komme frem.

Men jeg er særdeles uenig med han i at vi nå,- straks ett år etter at Russland militært gikk inn i sitt naboland med det uttalte mål å fjerne det som selvstendig nasjon-, fortsatt skal være i tvil om vi skal hjelpe Ukraina mot angriperen som allerede har drept mange titusener Ukrainere. Hvor mange tusen russiske ungdommer har mistet sitt liv, de er også mennesker.

Jeg er ikke  glad i å trekke inn vår egen krigshistorie og la den overskygge grusomhetene som skjer i dag, men historien kan likevel hjelpe oss å forstå. Kan Bygdnes med sikkerhet si at det ville ha vært til det bedre for nasjonen Norge om vi hadde kjempet alene mot Hitler?

Eller var det riktig av våre allierte å komme oss til unnsetning og hjelp, slik de gjorde?  Hvordan kunne det ha gått om vi og våre allierte ikke holdt sammen? Ja, vi fikk hjelp også av Sovjetunionen den gang, takk for det, selv om de sikkert hadde noen bakenforliggende motiver for å drive tyskerne tilbake. Det fikk være underordnet der og da. Noen ganger må det skilles mellom det over- og underordnede.

Det kan selvsagt hevdes at Nato nå har bakenforliggende motiver. Og at USA har det. Man kan egentlig hevde det meste når man prøver å bortsnakke det essensielle og overordnede i en situasjon. Man kan nesten spørre seg om nårtid det IKKE finnes bakenforliggende motiver for enhver planlagt handling(motiv= grunn for en handling).

Ja, USA har utvilsomt sine svin på skogen historisk sett. Men det gjør det på ingen som helst måte mer legitimt for Russland å begå folkemord og rasering av en hel nasjon, slik de nå bedriver.  Ja, vi hadde opparbeidet en del gode forhold over grensa i Finnmark, slik Bygdnes skriver. Mener han det er riktig å lukke øynene og toe hendene for massedrapene i Ukraina for å beholde «et godt forhold over grensa i Finnmark»? For det må kunne sies å toe sine hender når noen,-etter at Russlands grusomme felttog allerede har pågått i ett år-, ennå ikke klarer å stå frem med en tydelig stemme og bidra så godt de kan for å få en slutt på galskapen.

 OG, hvis noen mener at den riktige måte å prøve å få slutt på galskapen er å bøye hodet for Putin og si: vær så god, du har nå tatt livet av så grenseløst mange uskyldige at vi synes det er riktig at du får underlegge deg ditt naboland, ja da bør de stå fram og erklære det tydelig, og ikke slik Rødt bedriver nå,- slik jeg opplever det-, kvasiforklaringer og forsøk på bortsnakking av realiteten i den pågående krigen igangsatt av Russland. Vi bør alle nå være enige om det og si det høyt og tydelig: Russland har startet krigen, ingen andre, uansett «motiver».

 Sitat fra Rødts prinsipprogram: «Rødt vil melde Norge ut av NATO, samtidig kan vi ikke legge landet forsvarsløst for den første og beste stormakt som ønsker å ta kontroll over våre ressurser med makt. Vi må gjenoppbygge Norges nasjonale forsvarsevne for å sikre vår selvstendighet».

Gode tanker, men det er som å tro på julenissen. Hvis Putin en dag, når/hvis han har underlagt seg Ukraina vender missil-nesene mot Norge, tror virkelig Rødt at vårt lille land (5 mill innbyggere) kan forsvare oss mot Russland (145 mill innbyggere).

Eller «motsatt»: Hvis Rødt ser for seg at vi blir angrepet av USA, hvilket nasjonalt forsvar mener de vi kan stoppe dem med?  Det er en aldeles absurd ide. Enten bør Rødt stå frem og si hvordan de skal løse dette i praksis, eller så bør de revurdere deler av sitt program.

 Uten den hjelp ukrainerne allerede har fått, tror jeg de hadde vært sjanseløse i sin forsvarskamp. Hadde vi alle agert som Rødt, ville sannsynligheten for at Putin allerede  hadde nedvalset Ukraina  vært svært stor. Ville det være en ønsket situasjon for Rødt? Tror Bygdnes at det vil bli en fremtidig tryggere og bedre verden dersom Putin seirer? Vil du være sikker på at han stopper med det? Jeg vil si det er en meget stor sjanse å ta, når man kjenner tankegodset i Kreml.