Av: Frode Bygdnes, Rødts fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark

Det foregår for tiden en NATO-propaganda i alle større medier som skal hindre at folk stiller spørsmål med krigen i Ukraina. Det hindrer kunnskap om hva som skjer. Putin-beskyldninger mot fredsrørsla har som mål å skremme folk fra å ytre seg. Det er viktig at folk tør å ytre seg, at folk våger å bruke ytringsfriheten. Uten at vi tillater annerledes tenkende, uten å høre på andre tanker og tillate alternative opplysninger å komme offentligheten for øre, blir demokratiet i Norge lite verdt.

Media gjentar hverandre, opptrer som mobber ovenfor det eneste parti som ennå ikke ønsker å gi våpen til Ukraina. Den aggressive krigspolitikken som nå er der, fører fort til en ny verdenskrig. Vi må sette enhver konflikt inn i en sammenheng. Det er minst tre kriger på gang.

1) Russland har angrepet Ukraina og det tar alle avstand fra. Angrepet er i strid med folkeretten. Stormaktenes selvtekt truer alle små nasjoner. Mange ønsker å isolere krigen til dette. Det er lett å gjøre så lenge den bare foregår på ukrainsk jord, da er det ikke vi som blør.

2) NATO har satt som mål å svekke Russland. Det er dessuten et av de uttrykte mål president Biden har proklamert mange ganger. Til og med ukrainere sier at de yter blod mens Vesten yter våpen. Ukraina vil ha NATO mer involvert.  Det viser at det en stedfortrederkrig, også kalt proxy-krig. Lar vi den fortsette, så er 3. verdenskrig i gang.

3) En handelskrig har pågått lenge. Det er fire stormakter; Kina, Russland, Europa og USA. USA var redd for billig energi til Europas industri. Dette har de klart å stoppe samtidig som de har posisjonert seg med dyr gass levert fra USA.

Det er verd en studie hvordan media kritiserer Russland for ikke å tillate kritiske ytringer, men sjøl gjør det de kan for å unngå å belyse flere sider ved krigen. Er det USA som styrer krigen i Ukraina nå? Hva med å følge Vestens våpen til Ukraina? Kan det stemme at bare 40 prosent kommer frem? Omsettes det våpen for at oligarkiet i Ukraina skal få feite bankkonto? Kan tømming av våpenlagrene i vest føre til flere kriger i verden? Våpen er ikke løsninga.

Om alle tenker likt så tenkes det bare en tanke. Debatt bringer frem mange tanker. Forskjellige meningene må få komme frem for at vi skal kunne finne de beste løsningene. Den som vil ha krig, forsøker å demonisere andre meninger. Den som vil ha fred lytter og søker andre løsninger.

Vi ser alle at konflikten har betydning for oss. Det er ikke så stor forskjell på konfliktene om Taiwan, Krim eller Svalbard. Stormaktene kan spille på de motsetningene som fins over alt. Vi veit neppe nå hvem som vil være våre beste allierte for å sikre vår suverenitet over havområdene. Norge har andre interesser enn USA-imperialismen og de andre stormaktene.

Vår nabo er Russland. Vi hadde opparbeid et godt forhold over grensa i Finnmark med både folkelig, vitenskapelig og kulturell kontakt. Vi hadde muligheter til å bruke slik kontakt for å arbeide for fred. Vår mulighet og posisjon medfører plikt til å gjøre forsøk. Slike forsøk er tydeligvis både Raymond Johansen, Nils-Ove Foshaug og andre AP-folk redde for. Vi trenger en kunnskapsvurdert informasjon om krigene. Vi trenger at media våger å tillate debatt. Uten åpen debatt med kritiske ytringer, vil vi ligne mye på det landet vi kritiserer i øst.