Skrevet av: Frode Bygdnes.

Jeg hadde forventet at Arild H. Gjerde med sin bakgrunn ville analysere militærpolitikken vår. I stedet forsøker han å analysere personen Bygdnes. La oss slå fast at jeg hverken har den råskapen eller den evnen til grusomme handlinger som USA-imperialismen har vist rundt om i verden. Så ser vi at USA-imperialismen møter motstand. Særlig i støtten til Israels folkemord mot palestinerne, har USA isolert seg.

Rart var det at Gjerde må slå opp om Lyngenlinja. Vår generasjon kjenner til opprinnelsen av Linja, ikke minst med filmen «Den 12. mann». Terrenget i Storfjord gir gode forsvarsstillinger. Men i etterkrigstida lovte Gerhardsen vår nabo i øst at vi ikke skulle ha utenlandske soldater øst for denne. Vi skulle ikke provosere Russland, den gang Sovjetunionen.

Det var viktig å gi forsikringer for at vårt medlemskap i Nato ikke skulle skjerpe motsetningene under den kalde krigen. Hvor viktig denne linja var, kommer fram i forbindelse med Mehamnulykka 11.mars 1982. Spekulasjonen var om et militært fly hadde skadet Widerøe-flyet så mye at det styrtet. Da var det svært viktig for norsk troverdighet at vi kunne si at ingen allierte fly hadde vært så langt øst. Nå har norsk forsvarspolitikk gått bort fra denne avspenningspolitikken. Allierte styrker på land, på havet og i lufta, invitert helt til grensa for å avskrekke. Det er å skjerpe motsetningene. Opprustningsspiralen øker faren for konflikt.

I disse dager har Norge fått forespørsel fra USA om å stille militær bistand i Rødehavet. Vi har ingen ting å gjøre der. Vi må si nei til å være USA sine leiesoldater. Jemen har sagt at bare skip med last til Israel blir angrepet. Dersom vi stiller med styrker for å beskytte Israels krigføring, og leverer våpen via Nammo til Israel, så hjelper det ikke hva utenriksministeren sier i FN. Vi blir vurdert på våre handlinger. De viser da at vi ikke er en fredsnasjon som er fortjent til å forvalte Fredsprisen. Tvert om, vi gjør oss til legale terrormål. Forsvaret vårt er i ferd med å dra oss inn i stormaktenes rivalisering. Det er farlig.