Forsvarets Musikkorps Nord-Norge ble i dag tildelt Troms fylkeskommunes kulturpris for 2015 under en seremoni i på fylkestingets plenumssamling onsdag. Prisen er på 25.000 kroner.

Kulturprisen tildeles årlig en person eller institusjon som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i Troms. I år er prisvinneren særlig aktuell, da Forsvarssjefen har signalisert at FMKN vurderes nedlagt. Fylkestinget ønsker gjennom kulturprisen å anerkjenne mottakeren og å støtte skapende, kunstnerisk og kulturell virksomhet i Troms fylke.

Man ser prismottaker både som en viktig del av landsdelens kulturliv og landets forsvar, forteller fylkeskommunen i en pressemelding.

Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (FMKN) er stasjonert i Harstad, og har gjennom mer enn hundre år tjent Troms fylkes befolkning med variert kunstnerisk og kulturell virksomhet. Ensemblet består i dag av 29 musikere, og er et av Forsvarets fem profesjonelle musikkorps.

- FMKN er en viktig kulturbærer både for forsvaret og det sivile samfunnet. Ikke minst gjennom sin sentrale rolle under Festspillene i Nord-Norge har FMKN gjennom generasjoner vist seg som en nærværende og allsidig musikkleverandør til Nord-Norges befolkning, skriver Troms fylkeskommune i en pressemelding.

Fylkestinget begrunner valget av vinner slik:

- Kunst og kultur knytter mennesker sammen, også i krise og under turbulente forhold. Musikk har en særlig evne til å treffe andre og dypere strenger i mennesket, og kan derfor åpne for kommunikasjon, både på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Forsvarets musikkorps har en stor samfunnsoppgave, da deres tilstedeværelse kan gi håp og samhold i situasjoner som er særlig krevende. FMKN representerer slik både en heroisk, støttende og brobyggende side av forsvaret i nord. De binder sammen befolkning og forsvar når det trenges som mest.

- Forsvarets Musikkorps Nord-Norge er både en viktig del av landsdelens kulturliv og forsvar, og en verdig vinner av Troms fylkeskommunes kulturpris for 2015.