Tema

fredag 14.01 2022

Nergård Havfiske har bestilt ny tråler til vel en halv milliard kroner

Nergård Havfiske har inngått kontrakt med skipsverftskonsernet Vard Group fra Ålesund, som eies av verftsgiganten Fincantieri.

tirsdag 11.01 2022

Mener det er bare sludder at laksepellets påvirker kvaliteten på villfisken

Dette kommer fram i en artikkel på matforskningsinstituttet Nofimas hjemmeside.

torsdag 06.01 2022

Dro store mengder pelletsfylt sei langt til havs, mener opplevelsen er et kraftig varsku

29. desember kom sjarken M/S Senjasund med skipper André Klausen fra Harstad ved roret til land med ni tusen kilo sei, fisket ved Bleikdjupet på yttersiden av Andøy kommune.

tirsdag 04.01 2022

Nye regler for havbruk og beskatning, hva blir konsekvensene?

Harstad kommune skal ha et møte torsdag 6. januar med havbruksnæringa, ordførere fra regionens havbrukskommuner og stortingspolitikere.

onsdag 01.12 2021

Fikk ja til torskeoppdrett fra lokalpolitikerne, men Statsforvalteren senket prosjektet

Oppdrettsselskapet Øyfisk fikk dispensasjon av politikerne i Øksnes til å etablere torskeoppdrett ved en ny lokalitet. Statsforvalteren gjør om vedtaket og som er en endelig avgjørelse.

torsdag 25.11 2021

Alle enige om at Forsvaret bør holde seg unna Steinavær, men punktet om akvakultur måtte ut

Lokalpolitikerne ber Forsvarsdepartementet om å redusere størrelsen på øvingsområdet Andfjorden II, slik at et areal ved Steinavær, inklusiv tilliggende sjøareal kommer utenfor forbudsområdet og derved også i fremtiden skal kunne være til rådighet for kommunens forvaltning og utvikling.

fredag 19.11 2021

Kan styrke sjansen for industriarbeidsplasser i Harstad

Vesterålen Havbruk, som har søkt om hele fem lokaliteter for oppdrettstorsk i Harstad og Kvæfjord, har inngått en storavtale med Meløy-selskapet Norcod om slakting av oppdrettstorsk.

tirsdag 16.11 2021

Fikk nei til torskeoppdrett nord for Grytøya

Planutvalget vendte tommelen ned for planene til Senja-selskapet KIME Akva AS om å etablere torskeoppdrett ved Langskjæret i øyriket.

mandag 15.11 2021

Kamp om sjøarealene i Andfjorden:

Planutvalget med pensjonert kontreadmiral ber Forsvaret holde fingrene unna området rundt Steinavær

Forsvaret ønsker å stramme grepet om de eksisterende skytefeltområdene i Harstad kommunes sjøarealer. Forslaget er sendt på høring, og planutvalget i Harstad har gitt en negativ uttalelse.

søndag 14.11 2021

– Lokalt eierskap kan være avgjørende for vekst og utvikling

Tyngdepunktet i norsk akvakultur kryper nordover. Der er det fremdeles – på papiret – ledige sjøarealer og gode temperaturer for oppdrett i sjøen. Det jobbes nå med utviklingsprosjekter for over 20 milliarder i vår region.

tirsdag 02.11 2021

Varsler gigantsatsing på torskeoppdrettK

Vesterålen Havbruk AS ønsker å legge hele fem oppdrettsanlegg for torsk til Harstad og Kvæfjord. Sier lokalpolitikerne ja, ligger det en etablering av industriarbeidsplasser på land i potten, forteller administrerende direktør Brynjar Kværnstuen.

fredag 22.10 2021

Fikk fem millioner kroner «mot» sin vilje

En av fem kommuner i Vesterålen var «nybegynner» som vert for fiskeoppdrett i fjor, og ble belønnet med fem millioner kroner fra Havbruksfondet – mot sin vilje.

Norsk oppdrettsfisk har under grenseverdiene for miljøgifter

Hvert år sjekker Havforskningsinstituttet norsk oppdrettsfisk på vegne av Mattilsynet. Overvåkningen er et krav fra EU, og skal sikre at norsk oppdrettsfisk ikke inneholder uønskede stoffer som kan være helseskadelig.

onsdag 13.10 2021

Selger Rødskjær-tomt til oppdrettsaktør

Havnestyret vedtok onsdag å starte forhandlinger om salg av 60 mål til Nordlaks Smolt på Rødskjær Næringsområde.

mandag 06.09 2021

Ap og Sp i Harstad mister troverdighet

Tragisk nok klarte Ap og Sp i Harstad å manøvrere seg bort fra samarbeidserklæringen med SV, KrF og Venstre da søknaden fra SalMar Farming AS om økning av biomasse ved lokalitetene Oterneset og Mollvika ved Sandsøy var til behandling i utvalget for Plan og næring den 16.08.21.

fredag 03.09 2021

Fem kilometer fra kommunegrensa til Harstad fyller de basseng for å drive oppdrett på land

Andfjord Salmon rapporterte fredag at man snart skal fylle det første oppdrettsbassenget på Kvalnes med vann. Dermed tar selskapet et nytt steg på veien mot produksjon av laks på land.

lørdag 21.08 2021

Øyfolket er atter sviktet av sine politikere

Mandag den 16. august 2021 besluttet Utvalg for plan og næring i Harstad kommune å godkjenne SalMar Farming AS sin søknad om utvidelse av biomasse for lokalitetene Oterneset og Mollvika.

onsdag 14.07 2021

Kilometerlang strømlinje skal gjøre dieseldrevet oppdrettsanlegg miljøvennlig

mandag 31.05 2021

Får tillatelser til Øymerd

Fire år etter at Astafjord Ocean Salmon først søkte om tillatelse til å realisere det flytende oppdrettsanlegget Øymerd, har Fiskeridirektoratet gitt fire utviklingstillatelser til Astafjord Ocean Salmon AS.

torsdag 22.04 2021

Ber om at statsforvalter byttes ut når omstridt oppdrettssak skal avgjøres

Statsforvalteren i Nordland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at det oppnevnes settestatsforvalter i klagesaken om oppdrettsanlegg i Godfjord, rett over grensa fra Kvæfjord kommune.

onsdag 21.04 2021

– Mortenlaks betyr mye for Lødingen kommune

Ifølge ordfører Hugo Jacobsen er Mortenlaks AS et selskap som gir veldig mye tilbake til lokalsamfunnet.

– Bygdefolket må holde seg til fakta

Daglig leder i Mortenlaks AS, Tom Jarle Bjørkly, mener at argumentene som bygdefolket på Kjerstad i Tjeldsund bruker når de sier sin mening om oppdrett, bekrefter at det er nødvendig med en oppdatering på hvordan moderne oppdrett drives.

torsdag 25.02 2021

Næring i nord:

Her svømmer 2,3 millioner luksusfisk. Testpanel sier den smaker bedre enn annen oppdrettslaks

God struktur og fast kvalitet på fisken er tilbakemeldingene som har kommet fra de som har prøvespist laks fra Nordlaks sin havfarm. Dermed kan selskapet sitte på ytterligere et kvalitetsprodukt når slaktingen starter i mars.

mandag 22.02 2021

Oppdrettslaksen overtar småvassdragene, truer sjøørett-bestanden

Rømt oppdrettslaks truer villaks og sjøørret – også i mindre kystvassdrag. Genetiske analyser viser til dels ekstremt høy grad av oppdrettsopphav.

fredag 12.02 2021

Havbruksnæringen får ikke mer sjøareal i Harstad til disposisjon

Dette er klart etter at departementet sier nei til akvakultur i området rundt Steinavær i Andfjorden.

mandag 25.01 2021

Vil etablere oppdrett her: Skal produsere sukkertare, havsalat, krusflik og stortare

Engesund Fiskeoppdrett AS søker om akvakulturanlegg ved Stormulen i Kvæfjord.

torsdag 10.12 2020

Meninger:

Sortland formannskap, oppdrett i Godfjord og mistenkeliggjøring av nabokommunens motiv for innspill

Det var med stor undring jeg da så at varaordfører i Sortland ble sitert i Harstad Tidende og Vesterålen på uttalelser i formannskapsmøtet at vi selv skulle behandle en søknad fra Nordlaks Oppdrett om ny lokalitet i Gullesfjord, samt at vårt engasjement var uforstålig for henne.

onsdag 02.12 2020

Får julegave som må brukes lokalt

Salmar, som har to oppdrettsanlegg i Harstad gir alle sine ansatte et gavekort på 1500 kroner. Betingelsen er at dette skal brukes på et av de nærmeste lokale spisesteder/restauranter.

torsdag 26.11 2020

Administrasjonen i Sortland kommune har valgt side:

Sier ja til etablering av oppdrett ved Gapøya og Kinnholmen

Saken behandles i Formannskapet i Sortland kommune 3. desember. Administrasjonen har levert en innstilling der de ber lokalpolitikerne gi prosjektet grønt lys.

fredag 13.11 2020

Meninger:

Slaget om oppdrett ved Gapøya og Kinnholmen

Oppdrettslokasjoner er svært arealkrevende og fortrenger andre brukere ut av områder som tradisjonelt har vært brukt til rekreasjon og fiske.

tirsdag 03.11 2020

Oppdrettsselskap vil flytte planlagt oppdrettsanlegg lenger ut i fjorden, men:

- De negative konsekvensene er de samme for Kvæfjord, oppdrett i Godfjord er fortsatt uønsket

I utgangspunktet ble det søkt om to anlegg, ett på hver side av Gapøya. Nå vil oppdretterne flytte ett av dem fra Finnsæter til sør for Kinnholmen, men det forandrer ingenting, mener Kvæfjord-ordfører Torbjørn Larsen.

mandag 26.10 2020

Holdes løftet i samarbeidserklæringen?

Plan-og næringsutvalget i Harstad kommune skal onsdag 28.10 ta stilling til om søknaden fra Salaks AS om å få øke biomassen fra 3600 til 5500 tonn ved lokalitet 37217 Dale, skal anbefales eller ikke. Anmodningen om uttalelse fra Harstad kommune kommer fra Troms og Finnmark fylkeskommune som senere skal ta endelig avgjørelse.

fredag 23.10 2020

Nøkkelen til bekjempelse av lakselus kan ligge hos Stillehavs-laksen

Lakselus regnes for å være den største utfordringen oppdrettsnæringa i Norge står overfor. Årlig koster bekjempelsen og konsekvensene over fem milliarder kroner for den norske oppdrettsnæringen.

lørdag 10.10 2020

Meninger:

Er det bare å pushe på, Lundberg?

I et intervju i med Tore Lundberg i Gratanglaks i HT 21.09, beskrives de gode tidene som lokale oppdrettsaktører opplever.

onsdag 07.10 2020

Naturvernforbundet i Troms ut mot økt oppdrett ved Dale i Toppsundet

Den samlede påvirkningen fra oppdrettsnæringen i produksjonsområde 10 (Andøya til Senja), er allerede for stor til at en ytterligere økning i biomasse ved anlegget Dale i Toppsundet bør tillates.

søndag 20.09 2020

Har bestilt nye båter i 300-millionersklassen

Brønnbåten går i skytteltrafikk mellom oppdrettsmerdene og slakteriene – og har blitt en gedigen pengemaskin. Nå har brønnbåtrederiet i Gratangen bestilt nye båter. Allerede i mars neste år kommer den første.

lørdag 19.09 2020

Havet er motoren som holder kysten i gang, ikke leveransene til oljesektoren

NHO og Econ spådde for 15 år siden at oljenæringen skulle bli økonomisk drivkraft i nord og gi landsdelen 10.000 nye arbeidsplasser. Status i 2020 er at én rekefabrikk i Troms med 70 ansatte har like høye inntekter som alle de 40 bedriftene i Troms som leverer tjenester og varer til oljesektoren.

fredag 18.09 2020

Måtte arrangere egen befaring om planlagt oppdrettsannlegg. Nå er de bekymret for villfisken

Kommunaldepartementet som nå skal avgjøre saken om en eventuell etablering av en oppdrettslokalitet ved Langeberget ved Sandstrand i Tjeldsund kommune, har avlyst befaringa som vanligvis skjer foran slike avgjørelser. I stedet arrangerer departementet et digitalt møte med Sametinget og Fylkesmannens miljøavdeling som begge har kommet med innsigelser til etableringa.

tirsdag 15.09 2020

Nå skal det avgjøres hvem som bygger Fjordmax: – En milepæl for oss

Tiden er kommet for å finne ut hvem som skal bygge havfarmen Fjordmax.

Meninger:

Skal Toppsundet og befolkningen der ofres nok en gang?

Nok en gang legges det press på økosystemet i Toppsundet. Nå er det Salmar som søker om å utvide anlegget i Dale.

mandag 24.08 2020

Rydder bort restene av blåskjell-oppdrett som gikk på dunken

Seaworks i Harstad er tildelt kontrakt fra Kystverket på å fjerne eierløse akvakulturanlegg i Nordland.

søndag 07.06 2020

Legger fram møkkaforslag

Kvæfjord kommune har mottatt reguleringsforslag fra Kvæfjord Miljøjord SA for etablering av næringsbedrift på den nedlagte travbanen på Kvæfjordeidet.

torsdag 28.05 2020

Kommunestyremøtet:

Vil ta Steinavær ut av Kystsoneplanen

Forslaget kommer fra Edvin Eriksen (SV), Camilla Fors-Falkeng (V) og Jorunn Skogan Konst (KrF).

Kommunestyremøtet:

Blir ingen endringer i fordeling av laksemillioner

Det er viktigere at disse blir brukt rett, enn at man bruker dem opp med en gang, poengterte ordfører Kari-Anne Opsal (Ap).

– Hvorfor vernes sørsiden for oppdrettsanlegg, mens nordsida av kommunen må bære byrden alene?

Ordføreren fikk i torsdagens kommunestyremøte flere spørsmål om rulleringen av Kystsoneplanen, som var en egen sak til dette møtet.

torsdag 21.05 2020

Meninger:

Steinavær i faresonen?

Igjen er planene om lakseoppdrett ved Steinavær blitt aktuelle.

tirsdag 31.03 2020

Oppdrettsbatalje om settefisk avgjort i lagmannsretten

Ikke mindre enn 22,5 millioner kroner ble firmaet Framnessmolt i Lofoten tingrett dømt til å betale Ballangen Sjøfarm.

fredag 27.03 2020

Kom seg ikke til Kina, gjorde jobben på nett

NSK Ship Design i Harstad kjørte i helga stabilitetsberegninger på Nordlaks-prosjektet «Havfarm 1». Den nye oppdrettsteknologien kan være på plass i Vesterålen så tidlig som i juni.

torsdag 26.03 2020

Mistenker ILA-smitte på ny lokalitet ved Sandsøy

Mattilsynet mistenker et nytt smittetilfelle av infeksiøs lakseanemi (ILA) ved et oppdrettsanlegg ved Sandsøy.

torsdag 20.02 2020

Krystallklare meldinger til oppdrettsbransjen: – Ligg unna Gapøya

Formannskapet i Kvæfjord vil jobbe aktivt mot oppdrett ved Gapøya i munningen til Godfjorden. Tilbakemeldingene fra fiskerlagene og grunneiere går i samme retning.

fredag 14.02 2020

– Får ødelagt fisk i Vågsfjorden

– Jeg «hæres» ikke fiske her lengre for fisken er så dårlig, så nå drar jeg til Lofoten, sier Karstein Andreassen fra Fauskevåg.

tirsdag 04.02 2020

Luseproblematikk: Oppdrettslokaliteter fra Andøy til Senja får nei til økt produksjon

Her har det vært en negativ utvikling fra lav påvirkning fra lakselus i 2018 til moderat i 2019. Dette er bekymringsfullt så langt nord i landet, konkluderer Nærings- og fiskeridepartementet.

tirsdag 21.01 2020

På utkikk etter landbase i Harstad

Salaks savner et landanlegg som kan støtte opp om selskapets lokaliteter i Skjellesvika og i Toppsundet.

torsdag 16.01 2020

Vil vri oppdrettsanlegg

Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk AS søker om ny plassering av anlegget i Trollvika, i munningen til Grovfjorden.

onsdag 08.01 2020

Godtar ikke monsterforelegg på fem millioner kroner

Lødingen Fisk har bestemt seg for å anke dommen fra Ofoten tingrett, der selskapet ble dømt til å betale et overtredelsesgebyr på fem millioner kroner for å ha tappet Bresjavatnet under laveste tillatte vannstand.

tirsdag 07.01 2020

Rådmann Jenset (60) slutter, men skal ikke roe ned

1. februar står Ibestad kommune uten rådmann. Da har Roe Jenset gått over i ny stilling i Nergård-konsernet.

søndag 15.12 2019

Meninger:

Havbruk og skatt - hvor skal pengene ende opp

Havbruksnæringa debatteres for tiden flittig både i tradisjonelle og sosiale medier, og som vanlig vekkes sterke følelser både hos de som er for og imot.

fredag 06.12 2019

Miljøvernforbundet anmelder lakserømming ved Sandsøy

Norges Miljøvernforbund anmelder Salmar for rømming av laks utenfor Sandsøy, da de mener laksen kan være ILA-syk.

torsdag 05.12 2019

De som ble rammet av dødsalgene får øke produksjonen

Vedtaket gjelder lakseoppdrettere i Nordland og Troms, ofrene for algeoppblomstringen i mai, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

tirsdag 03.12 2019

Folkeaksjon på alerten når ny kystsoneplan skal vedtas:

Roper varsku for Rogla

– Det vil være et svik mot velgerne, hvis politikerne torsdag sier ja til oppdrett ved Rogla, sier Folkeaksjonen for fremtidsrettet havbruk i Sør-Troms.

Meninger

Er det trygt å spise villfisk fra Vågsfjorden?

- I perioder er det stort sett bare forsprengt villfisk å få.

mandag 25.11 2019

Her er det påvist laksesykdom

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliteten Oterneset utenfor Sandsøy i Harstad.

fredag 22.11 2019

Venter på prøvesvar

– Vi venter på prøvesvar før vi eventuelt kan bekrefte om det er ILA, sier Eirik Jacobsen hos Mattilsynet region Nord.

Laks på rømmen skal ikke være syk

Salmar sier de starter slakting snart i merden ved Sandsøy, der det er mistanke om ILA. Men i nota hvor fisk har rømt, skal det ikke være ILA-smitte, garanterer selskapet.

Flenge i nota: Oppdrettslaks har rømt i Vågsfjorden

Fiskeridirektoratet ønsker tips fra publikum.

Mistenker laksesykdom utenfor Harstad

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Oterneset ved Sandsøy i Harstad.

torsdag 24.10 2019

Harstad får mest penger fra Havbruksfondet

I dag utbetales i overkant av 450 millioner kroner til oppdrettskommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet.

onsdag 23.10 2019

Droppet utsettelse - Nye Tjeldsund kunne risikert å få en halv kystsoneplan

Kommunestyret i Skånland åpner opp for et avlastningsanlegg for oppdrett ved Langeberget utenfor Sandstrand. Rødt og SV sitt utsettelsesforslag ble stemt ned i møtet onsdag.

tirsdag 22.10 2019

Likte ikke kystsonekartet

Eivind Kristoffersen (Sp) var misfornøyd med at oppdrettsanlegg ikke var merket av på kystsonekart, når kommunestyret i Tjeldsund vedtok ny kystsoneplan.

mandag 21.10 2019

Innsigelser fra faginstanser om oppdrett avvises i Skånland:

Sjokkert over saksutredning

Svein Berg og Ulf Nilsen fra Sandstrand reagerer på saksutredning om kystplanen til kommunestyret. – Befolkningas syn på oppdrett ved Langeberget er ikke med, og faginstanser avvises.

tirsdag 01.10 2019

Skjerper kravene til Fjordsmolt

Fiskeridirektoratet har pålagt Fjordsmolt AS miljøovervåking etter rømningshendelsen ved Hellaren settefiskanlegg i Grovfjorden i sommer.

lørdag 28.09 2019

Miljøovervåking viser stabile og gode forhold under oppdrettsanleggene: – De har fått høyere standard

Seniorrådgiver i Akvaplan-niva, Bård Harald Worum, mener at det finnes gode systemer for overvåking av effekter på det marine miljøet fra oppdrett.

tirsdag 24.09 2019

Hvordan påvirker oppdrett det marine miljøet i havet?

Det er ett av flere spørsmål seniorrådgiver Bård Harald Worum ved Akvaplan-niva stiller under sitt foredrag på UiT torsdag kveld.

mandag 09.09 2019

Stor oppdrettsmotstand i Tjeldsund

Bygdefolket har mobilisert for å hindre at lokaliteten VA1-Kjerstad blir åpnet for oppdrett.

onsdag 04.09 2019

Meninger

Vår fantastiske oppdrettsnæring

- Uten denne næringen vil jeg påstå at det hadde vært svært dårlig stilt i mange bygder og tettsteder langs kysten.

fredag 30.08 2019

Ja til smoltanlegg med nullutslipp

Evenes SV har programfestet at partiet stiller seg positivt til det planlagte smoltanlegget på tomta til det gamle jernstøyperiet i Bogen.

onsdag 07.08 2019

217.000 settefisk av laks rømte

Selskapet har gjenfanget rundt 76 000 individer.

tirsdag 06.08 2019

Fikk hjelp til å fange rømlinger

Hålogaland Kraft kom til unnsetning da 141,000 lakseyngel rømte fra settefiskanlegget til Fjordsmolt i Grovfjord.

onsdag 31.07 2019

– Oppdrett må vente

Evenes Ap vil stanse alle nye planer om oppdrett i sjøen til en fullverdig og fremtidsrettet kystsoneplan er vedtatt av Evenes kommunestyre.

mandag 22.07 2019

Står han av etter algeangrepet:

Berget utsett av ny laks

Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk berget utsettingen av smolt, og klarer dermed holde folk i havselskapet i drift.

fredag 21.06 2019

Denne båten har Norlaks fått fra Grovfjord Mek.

Grovfjord Mek. Verksted overleverte denne uken oppdrettskatamaranen «Gjæva» til Nordlaks Oppdrett.

tirsdag 18.06 2019

Inviterte til algemøte

Fiskeriminister Harald T. Nesvik hadde tirsdag ettermiddag møte med oppdretterne som ble rammet av algeoppblomstringa.

mandag 17.06 2019

Nytt oppdrettsanlegg bygges av LNS

Nord-Norges største anleggsentreprenørselskap Leonard Nilsen og sønner AS er engasjert for å realisere første byggetrinn for Andfjord Salmon AS sitt anlegg på Andøya.

torsdag 06.06 2019

Leserinnlegg:

Hjelp! Vi trenger et ja!

Dør det mer fisk nå? Hvor mange må vi permittere? Hva med alle private lån?

torsdag 30.05 2019

Ny Nordlaks-lokalitet algerammet

Det har til nå dødd 16.000 laksesmolt på lokaliteten Stormnesen i Ytre Tysfjord.

tirsdag 28.05 2019

Algedramaet: – Uten noen gode år i forkant, ville vi ikke klart dette

De hørte om algedøden i nabofjorden, og satte på døgnvakt. Lenge så bedriften ut til å bli spart. Men så døde all laksen i løpet av tre døgn.

mandag 27.05 2019

Settefisken er snart så stor at den må settes ut i laksemerdene: – Det er usikkert om det er trygt

Settefisken er snart så stor at den må settes ut i laksemerdene. – Men det er usikkert om det er trygt, sier Åse Marie Valen Olsen i Sørrollnesfisk.

Oppdretterne håper ikke på offentlige penger for å dekke tapene

Mandag kommer fiskeriminister Harald T. Nesvik til Svolvær for å møte algerammede oppdrettere.

søndag 26.05 2019

– Virker som om algeinvasjonen er gått noe tilbake

Det dør langt færre laks nå enn tidligere denne uken.

Fiskeriministeren kommer for å møte algerammede oppdrettere: – Svært alvorlig situasjon

Fiskeriminister Harald T. Nesvik reiser til Svolvær madag for å møte algerammede oppdrettere.

fredag 24.05 2019

Algene kan ha spredt seg til Sandsøy

Det er rapportert økt dødelighet.

torsdag 23.05 2019

Kan ha berget verdier for over 400 millioner kroner

Mens algene utslettet millioner av fisk i Ofotfjorden og Astafjorden, jobbet skipet Inter Nord for å berge fisk av veien for giftalgene. I natt lykkes de med å få all fisken ut.

onsdag 22.05 2019

Algedøden ikke over i Astafjord

Fiskeridirektoratet anslår onsdag at kvantumet død laks som følge av algeblomstring i Astafjord og Ofoten har økt til ca 11.600 tonn.

tirsdag 21.05 2019

Fiskeridirektoratets foreløpige tall: 10.000 tonn oppdrettslaks er død i nordre Nordland og Sør-Troms

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10.000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Oppblomstringen er ikke over.

– Nærmest gratis for oppdretterne å dumpe avfall i havet

Etter det store algeangrepet, som har forårsaket stor laksedød i den lokale oppdrettsbransjen, bør man få fart i etableringen av landbaserte anlegg, mener Kjell Erland Pedersen i Skånland Rødt.

mandag 20.05 2019

Går for varig vern av Rogla

De vil ha slutt på de stadige omkampene om oppdrettsanlegg ved Rogla. Samarbeidspartiene skal sørge for varig vern av Store og Lille Rogla.

søndag 19.05 2019

Kan ikke garantere at drapsalgene er borte

Situasjonen for oppdretterne i sørfylket ser nå lysere ut, etter at tusenvis av laks døde i algeangrep før helga.

– Laksen har sluttet å dø

I løpet av lørdag 18. mai har oppdretterne i Sør-Troms som er rammet av algeoppblomstring rapportert at det ikke lenger registreres dødelighet i merdene.

lørdag 18.05 2019

- Mellom 60 og 90 prosent av laksen er død

Dette er konklusjonen til daglig leder Åse Marie Valen ved Sørrollnesfisk lørdag ettermiddag.

fredag 17.05 2019

Tunge tap for oppdrettere i Grovfjord og Ibestad

Må bare stå og se på at algene dreper fisken i merdene. Fiskeridirektoratet melder 17. mai at situasjonen kan bli verre.

Meninger:

Mulighetsstudie for øyriket

Politikerne er som kjent kommunens ledelse, og må selvsagt ta stilling til mange forskjellige problemstillinger.

torsdag 16.05 2019

Jobber mot algene hele 17. mai-helgen

På grunn av oppblomstringen av alger nord i Nordland og sør i Troms er oppdrettere og fiskeridirektoratet i tett dialog, og setter fortløpende i verk nødvendige tiltak gjennom 17. mai-helgen. 

Krise for oppdretterne: Alger tar livet av fisken

Oppdrettere i Nordland og Troms opplever at fisk dør i merdene, mest sannsynlig på grunn av algeoppblomstring.

onsdag 15.05 2019

Alger fører til at oppdrettsfisk dør i Troms og Nordland

Oppdrettere i Nordland og Troms opplever at fisk dør i merdene, mest sannsynlig på grunn av algeoppblomstring.

torsdag 09.05 2019

Veterinærinstituttet i Harstad styrkes med ny teknologi og flere ansatte

Veterinærinstituttet i Harstad fikk fra 1. mai det klingende navnet «Seksjon for fiskediagnostikk». Kontoret skal ta imot prøver fra oppdrettsfisk som kommer fra hele landet.

mandag 06.05 2019

Høringsfrist på revidert kystplan er 14. juni

Fredag ble kystplanen for Midt- og Sør-Troms lagt ut til høring.

– Skjerp kravene til havbruk

Fem godt voksne menn tar opp kampen mot etablering av flere åpne oppdrettsanlegg i Sør-Troms. De ber politikerne stille strengere krav.

lørdag 04.05 2019

Oppdrettsnæringen har ikke informert godt nok:

– Det er lov å være bekymret

– Jeg synes det er litt mye skepsis fra politikerne til oppdrettsnæringen, sier daglig leder Tore Lundberg i Gratanglaks AS.

fredag 03.05 2019

Leder:

Riktig å si nei til oppdrett ved Rogla

torsdag 02.05 2019

Flertall av harstadpolitikerne er mot Rogla-oppdrett

Et nesten samlet politisk miljø vil si nei til oppdrettsanlegg ved Store og Lille Rogla.

mandag 29.04 2019

Sier nei til Rogla-anlegg

Harstad Senterparti sier nei til oppdrettsanlegg i området fra Stangnes-basen og sørover mot Tjeldsundbrua.

Stor motstand mot oppdrett ved Rogla

Det mobiliseres mot en fersk kystsoneplan som kan åpne for å etablere oppdrettsanlegg ved Rogla-øyene. Tom-Erik Larsen fra Ruggevik har startet motstandsgruppe med over 1300 medlemmer allerede.

søndag 14.04 2019

Meninger:

Lakseoppdrett og politisk samrøre

Penger gir makt og makt korrumperer. Dette er kunnskap som historien har gitt oss og som dessverre gjelder også i dag.

onsdag 03.04 2019

Vil være pådriver

Flyplassutvalget er oppmerksom på finansieringsbehovet for å få på plass laksefly fra Evenes, men kan selv ikke bidra med midler.

Usikkert når laksefly fra Evenes kan komme i gang:

Mangler bakkeutstyr

Pole Positions plan om ukentlige flyginger mellom Evenes og Kina lever for tida en uviss skjebne. For å håndtere flyene kreves en spesial-lift til 3,2 millioner kroner.

fredag 22.03 2019

Oppdretts-kritikere i kommunestyret:– Svaret fra ordføreren var skuffende

Syv kritikere fulgte oppdrettsdebatten i kommunestyret torsdag med argusøyne. Ingen ble imponert av ordførerens svar.

onsdag 20.03 2019

Vil danne folkeaksjon mot lakseoppdrett i åpne merder

En folkeaksjon mot ytterligere etableringer av åpne oppdrettsanlegg er under oppseiling. – Nok er nok, det holder med 12 åpne anlegg for anadrom laksefisk i Harstad kommune.

mandag 04.02 2019

Meninger:

Matproduksjon og fotavtrykk

Under meninger i Fiskeribladet mandag 28. januar skriver Ragnar Tveterås, professor i økonomi et utsagn som jeg er delvis enig i: «Vi skal ikke skjemmes av å holde på med en næring som er krevende og har fotavtrykk». Han burde tilført: «Som ikke går på naturens premisser».

mandag 07.01 2019

Vil bygge moderne smoltanlegg

Bogen Aqua ønsker å bygge et nytt landbasert smoltanlegg i Evenes med plass til 5 millioner fisk, som gir flere nye arbeidsplasser.

lørdag 29.12 2018

Skal se om algemat kan gi mindre lus hos oppdrettslaks

Forskere undersøker nå om lusepåslag hos laks kan reduseres om fisken fôres med mikroalger.

torsdag 20.12 2018

Hvordan påvirker oppdrett torsken?

Det skal havforskerne nå finne ut.

søndag 25.11 2018

En seier for miljøet, våre felles ressurser i havet og anadrom laksefisk

Tromsø kommune har gjort et vedtak i klima- Energi og Miljøplanene, som kan gjøre de til trendsettere for kommunal behandling av oppdrettskonsesjoner.

torsdag 22.11 2018

I Tromsø krever de lukkede oppdrettsanlegg: Derfor er det ikke aktuelt i Harstad

I Tromsø har kommunestyret vedtatt å ikke tillate flere oppdrettskonsesjoner, og at eksisterende konsesjoner ikke forlenges uten at de drives i lukkede anlegg.

mandag 19.11 2018

Trippeldåp i Ibestad:

Lærlingen var gudmor

Rundt 200 mennesker var innom dåpsseremonien på Engenes i går. En av to gudmødre var lærlingen Kine Klausen, som kom til selskapet i juni.

torsdag 01.11 2018

Anbefaler å satse på mer enn laks og ørret

Norskekysten er som skapt for kommersiell høsting og oppdrett av tare og skjell.

onsdag 17.10 2018

Skaper gjerne et større fiskehelsemiljø i Harstad

Selskapet Fishguard øker staben i Harstad, og søker en miljøkonsulent som kan jobbe opp mot kundene i den nordnorske havbruksnæringen.

fredag 12.10 2018

Torskeoppdrett kan bli lønnsomt

Dette konkluderer en forskerrapport.

torsdag 04.10 2018

Ikke så effektiv lusespiser, som man tidligere har trodd

fredag 28.09 2018

Olje og gass-teknologi er viktig for oppdrettsnæringen

Teknologi fra olje- og gassbransjen kan allerede i dag redde liv.

torsdag 02.08 2018

Overleverte båt

Grovfjord Mek. Verksted overleverte denne uken oppdrettsbåten Ruben til Wilsgård Fiskeoppdrett AS.

tirsdag 31.07 2018

MENINGER

Vil ha mer av oppdrettskaka

Nå er det vertskommunenes tur til å bli tilgodesett på en mer rettferdig og forutsigbar måte.

torsdag 26.07 2018

Ny oppdrettsbåt

fredag 06.07 2018

Sier nei til oppdrett nå

Evenes Ap sier nei til Ballangen Sjøfarms dispensasjonssøknad om matfiskproduksjon i Sommervika og ved Fornes lykt.

torsdag 05.07 2018
6

Kan være framtidens løsning for fiskeoppdrett

Hvis Øymerd-prosjektet innfrir forventningene, kan oppdrett som næring ha tatt sjumilssteg inn i framtida.

Ballangen Sjøfarm på jakt etter nye områder for matfiskproduksjon:

– Evenes er godt egnet

Ballangen Sjøfarm ønsker å etablere oppdrettsanlegg for laks og ørret i Sommervika og ved Fornes Lykt.

onsdag 04.07 2018

Kom langveisfra for å se på verdens første batterielektriske oppdrettskatamaran:

Batteri-bærta sjarmerte

Rekkeviddeangst, pris og støynivå var blant tingene tilreisende var nysgjerrige på når verdens første batterielektriske oppdrettsbåt viste seg fram.

søndag 24.06 2018

Harstad kan få 41 millioner fra Havbruksfondet

Harstad kommune ser ut til å få tilført 41 millioner fra Havbruksfondet.

tirsdag 19.06 2018

Færre rømte oppdrettslaks i vassdragene

Dette forteller en rapport utarbeidet av Havforskningsinstituttet.

torsdag 07.06 2018

Gikk rett ut i jobb

Første juni forsvarte fiskehelsekandidat Lisa Furnesvik masteroppgaven sin i akvamedisin ved Norges fiskerihøgskole. Allerede 18. mai startet hun i ny jobb som fiskepatolog i Harstad.

onsdag 06.06 2018

Stopper habilitetssjekk av Tone Rasmussen

Fylkesmannen har satt foten ned. Habiliteten til Tone Rasmussen skal ikke vurderes.

tirsdag 05.06 2018

Parasittangrep

fredag 25.05 2018

Vil doble sitt største oppdrettsanlegg

Ellingsen Seafood vil de utvide oppdrettsanlegget ved Tjeldøya. Den lokale motstanden er stor.

fredag 11.05 2018

Kommer til Tjeldsund

Ellingsen Seafood som har søkt om økt biomasse ved anlegget i Tjeldsund, stiller i neste kommunestyremøte.

onsdag 09.05 2018

Han startet sitt eget rederi

Bjørn-Gunnar Holand (32) er ingen lettskremt mann. Med utgangspunkt fra Gullesfjord ønsker han å skape en stor teknologibedrift for fremtiden.

mandag 30.04 2018

Nå skal planen for våre sjøarealer opp til ny vurdering

tirsdag 03.04 2018

Snart laks i 10 merder utenfor Dale på Grytøya

Rundt 15. mai i år vil Salaks AS ha satt ut fiskene. Fire personer skal jobbe ved anlegget.

onsdag 09.08 2017

Alger drepte trolig 38.000 laks i oppdrettsanlegg

Uhellet skjedde i forbindelse med avlusning ved lokaliteten Kastberget på vestsiden av Rolla.

søndag 16.04 2017

Landbasert oppdrettsanlegg planlegges:

Milliardinvestering

Her planlegges et landbasert oppdrettsanlegg og slakteri – og over 60 arbeidsplasser.

onsdag 04.01 2017

Rensefisken rognkjeks spiser lakselus

- Gjennombrudd i lakselusbekjempelse

Nå skal lakselusa bekjempes uten bruk av kjemikalier.

onsdag 31.08 2016

Nå skal de bygge denne sjøgiganten

Tirsdag kom meldingen som Harstad-selskapet NSK Ship Design har ventet på: Havfarmprosjektet til Nordlaks skal realiseres.