Hentes fra München for å hjelpe SOIF serieinnspurten