Disse ungdommene skal på kretssamling i fotball

foto