Utvidet turnhall-rammene med 20 millioner: – Stor dag for byen