Studerer psykologien bak prestasjoner. Skal presentere funn på konferanse i Harstad

foto