– Klubben kan godt være med på å diskutere et utlån for Kristian