Fikk kort svarfrist – skrev ny toårsavtale før avreise til Frankrike