Ole-Jonny Korsgaard: – Viktig for bolyst og blilyst