Tryggheten selv på banen er bergtatt av nordnorsk natur