– Med fasit i hånd kan vi si at SOIF ikke hadde det som skulle til