Erklærer seg inhabil i sak han brenner for: – Disse kuttene må vi unngå