Toppleder mener is-vedtak er viktig for landsdelen