Grunneieres klage ble tatt til følge – kommunen må oppheve vedtak

foto