Vil skjerme barn og unge: – Bør ikke filmes i kommunens anlegg