Med ny hall øker kostnadene – dette kan holde avgiftene nede