Disse skal forsøke å etablere klubben på nasjonalt nivå

foto