Får hjelp til å hente ut mest mulig penger til sykkelbaneprosjekt