Idrettslag starter opp med hundekjøring og eget løypenett