Påpeker svakhet med strategi – men flertallet vil ikke «føkke» med prioriteringene

foto