Offentliggjort på TikTok: Forsterker etter svak start