Slipper ungdom til: – Ikke nødvendigvis 50–60-åringer som vet best

foto