Tatt ut til VM – denne maskinen hjelper henne etter skaden