Innfører skriftlige avtaler – Stian skrev under først