Rekordutbetaling - dette får de lokale idrettslagene