– Gledelig å se at politikerne vektlegger folkehelseaspektet