Derfor holder de åpen hall i ferier – også i starten av påsken