Først ble de invitert av SOIF. Så kom HIL på banen

foto