Store konsekvenser når anlegg stenges over tid: – Trenger ny beredskapsplan før neste pandemi

foto