Lovutvalg konkluderer: – Idretten kan ikke bestemme hva familien gjør på fritiden