Idrettskretsen kritisk til at barn og unge rammes: – De bør få et tilbud