– Små feil er skillet mellom poeng og hederlig resultat