De kunne ingenting om håndball. Tilfeldigheter gjorde dem til fru og herr Landsås