Sarah fra Narvik er stolt over å få et ærefullt verv i Harstad