Statsforvalterens rapport for Harstad stadion: Fem avvik og to anmerkninger