Bygger hoppepark og ferdighetsløype i 2020 for å få plass til alle

foto