Tildelt ærespris: Gjør arbeid i ånden til avdød leder

foto