Slik har vinteren vært: 300 dugnadstimer for tre treninger