Den ene fikk forespørsel fra HIL – men Eirik og Tor Anders fortsetter samarbeidet