Håper på årets første poeng mot nyopprykket motstander