Medkilas redusering i overtiden var ikke nok

foto