Are og Helle bidro til å sykle inn 9,6 millioner kroner til barnekreftsaken

foto