Med blikk for detaljer – Sandra vil rykke opp med Harstad