– Jeg er som et sankthansbål, det skal ikke rare vindpustet til før det blusser opp