Tabellene viser at Skånland uansett ville slitt – Tor Anders vil ha større forutsigbarhet